Ventilation och Processfilter

Vi har ett välbeprövat koncept för service och underhållsarbeten på ventilationsanläggningens alla delar dvs. rengöring av aggregat, filter och kilremsbyte, smörjning, tätning, justering etc. Efter avslutat servicebesök skriver vi en utförlig servicerapport för att underlätta er dokumentation.

Kyla och luftkonditionering

Vi utför service och underhållsarbeten på kylanläggningens alla delar för att säkerställa anläggningens drift och förlänga dess livslängd. Servicearbetet innefattar bl a statusbedömning, injustering, oljetest, byte av förbrukningsmaterial, rengöring etc. Efter varje servicebesök registerför vi era aggregat digitalt och lämnar komplett servicerapport.

Värmepumpar

Vi utför service och installationer av alla typer av värmepumpar. Vi är märkesoberoende, och kan välja fabrikat och modell helt utifrån ert enskilda behov, oavsett om det gäller underhållsvärme till sommarstugan, eller fastighetsvärmepump till ett flerfamiljshus eller en industri. Vi sköter även garantiregistreringen och återkopplar till er när det är dags för service, allt för att ni ska kunna känna er trygga med er värmelösning.

Behöver ni serviceavtal?

– Service av komfortventilation och luftkonditionering
– Service av kyl- och frysanläggningar samt värmepumpar
– Service av processventilation och processfilteranläggningar
– Luftmätning och injustering, samt OVK-besiktningar
– Periodiserade läckagekontroller, samt digital registerföring


Kontakt

Kontakta oss…

Behöver ni hjälp med akutservice, löpande underhåll, eller kanske en nyinstallation? Tveka inte, klicka på länken och låt oss hjälpa er!


Kontakt